vjeraisvjetlo.hr>> Vjera i svjetlo - Hrvatska - Slu?bene stranice zajednice Vjera i svjetlo

vjeraisvjetlo.hr's domain statistics have been assessed with data provided by cloud computing providers. Additionally, cloud security information may be pulled from the host server or private cloud that Amazon.com registered with.

Title: Vjera i svjetlo - Hrvatska - Slu?bene stranice zajednice Vjera i svjetlo

Description: Vjera i svjetlo - Hrvatska - Slu?bene stranice zajednice Vjera i svjetlo Vjera i svjetlo – Hrvatska Slu?bene stranice zajednice Vjera i svjetlo Primary Menu Skip to content Po?etna Vjera i svjetlo MOL

This is a free and comprehensive report about vjeraisvjetlo.hr. vjeraisvjetlo.hr is hosted in on a server with an IP address of 138.201.223.6. The website vjeraisvjetlo.hr is expected to be earning an estimated $2 USD on a daily basis. The sale of vjeraisvjetlo.hr would possibly be worth $737 USD. This figure is based on the daily revenue potential of the website over a 12 month period. According to our google pagerank analysis, the url vjeraisvjetlo.hr currently has a pagerank of 0/10. vjeraisvjetlo.hr possibly receives an estimated 186 unique visitors every day.

vjeraisvjetlo.hr, all inquiries, if you have questions, please send an email to and we will get back to you shortly. Thank you.

vjeraisvjetlo.hr Site Ranks & Analytics

Site Information
Website / Domain vjeraisvjetlo.hr
Website IP Address 138.201.223.6
Domain DNS Server
Ranks
Alexa Rank 9549559
Domain Rank 2
Google Page Rank 0/10(Google Pagerank Has Been Closed)
Traffic & Earnings
Purchase/Sale Value $737
Yearly Revenue $737
Monthly Revenue $60
Daily Revenue $2
Yearly Unique Visitors 67,890
Monthly Unique Visitors 5,580
Daily Unique Visitors 186

vjeraisvjetlo.hr Thumbnails And Alexa Rank History Chart

vjeraisvjetlo.hr alexa traffic graph (6 month period)

vjeraisvjetlo.hr Html To Plain Text

Vjera i svjetlo - Hrvatska - Slu?bene stranice zajednice Vjera i svjetlo Vjera i svjetlo – Hrvatska Slu?bene stranice zajednice Vjera i svjetlo Primary Menu Skip to content Po?etna Vjera i svjetlo MOLITVA VJERE I SVJETLA Zajednice u Hrvatskoj Kontakti Iz me?unarodnog ureda Osnivanje Vjere i svjetla Jean i Marie-Hélène Menu Secondary Menu Proslava Svije?nice i 10. ro?endana Vjere i svjetla u Vukovaru Zajednica Vjera i svjetlo ” La?ica ” Vukovar na Svije?nicu je proslavila svoj deseti ro?endan. Zajednica djeluje pri na?oj ?upi Sv. Filipa i Jakova, a okuplja ?lanove iz sve tri Pro?itajte vi?e → Obilje?avanje dana Vjere i svjetla na Svije?nicu u Otoku Pismo Jeana Vaniera (studeni 2016.) Evo nas ve? u sredini studenog, a jo? niste primili moje jesensko pismo. Bilo je malo odgo?eno, ali evo ga kona?no, tu je. Nakon duhovne obnove pod nazivom “Mir” odr?ane Pro?itajte vi?e → Najava za 6. me?unarodno hodo?a??e za osobe s invaliditetom u Me?ugorju Post navigation ← Older posts Proslava Svije?nice i 10. ro?endana VIS u Vukovaru Gallery This gallery contains 13 photos. Posted on O?ujak 21, 2017 under in Galerija | By Martina. Proslava Svije?nice i 10. ro?endana Vjere i svjetla u Vukovaru Posted on O?ujak 21, 2017 by Martina Zajednica Vjera i svjetlo ” La?ica ” Vukovar na Svije?nicu je proslavila svoj deseti ro?endan. Zajednica djeluje pri na?oj ?upi Sv. Filipa i Jakova, a okuplja ?lanove iz sve tri vukovarske ?upe. Prije deset godina simboli?nim paljenjem svije?e, svjetlo zajednice Vjera i svjetlo zasvijetlilo je u Vukovaru. Donijeli su ga ?lanovi zajednice “Sv. Vinka Palotija” iz Vinkovaca. Od tada neprekidno gori. Zajednica ima oko tridesetak aktivnih ?lanova koji se okupljaju jednom mjese?no, druge nedjelje u mjesecu. “La?ica” je na misu u?la u sve?anoj procesiji, zatim su o?ivljavali evan?elje, a na kraju su svim ?upljanima podijelili poticajne poruke i bombone. Ljubica Harhaj Fotografije mo?ete pogledati ovdje. Posted in Iz ?ivota na?ih zajednica, Novosti, Vukovar - La?ica Obilje?avanje dana Vjere i svjetla na Svije?nicu u Otoku Gallery This gallery contains 5 photos. Posted on Velja?a 12, 2017 under in Iz ?ivota na?ih zajednica, Novosti, Otok - ?ivi Poto?i? | By Martina. Pismo Jeana Vaniera (studeni 2016.) Posted on Prosinac 26, 2016 by Martina Evo nas ve? u sredini studenog, a jo? niste primili moje jesensko pismo. Bilo je malo odgo?eno, ali evo ga kona?no, tu je. Nakon duhovne obnove pod nazivom “Mir” odr?ane krajem srpnja, uputio sam se na odmor u samostan u Orvalu, gdje provodim svoje ljetne praznike ve? gotovo 30 godina. Bilo je to mirno i opu?taju?e vrijeme s razgovorima u ?umi i prije svega, vrijeme da se bude blizu Isusu, pogotovo tijekom dnevne slu?be s redovnicima, ?to me uvijek nahrani. Naravno, nisam propustio svoj godi?nji susret s lastavicama! Ove godine su bile posebno brojne. Stotine njih su kru?ile posebno brzo oko velikog bakrenog bukvinog stabla, bez da se ijedna sudari s ostalima! Kakva radost vidjeti ih kako lete netom iznad jezerca kako bi se ohladile i tada kre?u opet ispo?etka. Ove lastavice u?ivaju prekrasnu slobodu – njihov let je pjesma radosti. Primijetio sam da je razmi?ljanje o njima poprili?no odmaraju?e. Bilo bi tako dobro kad bismo i mi ljudi mogli imati tu slobodu, a da se me?usobno ne sudaramo. Nakon Orvala, proveo sam blagoslovljeno vrijeme u zajednici Taizé, koju je prije 75 godina osnovao Roger Schutz. To je divna ekumenska zajednica gdje protestantska i katoli?ka bra?a ?ive i mole zajedno. Neprestano primaju mlade ljude iz cijelog svijeta, iz razli?itih crkava i vjera, kao i one bez religijske vjere. Tijekom mojeg boravka, bilo je 3000 mladih koji su do?li na tjedan dana, svaki dan s nagla?ene tri vremena pjevanja i tihe molitve, od kojih svako traje sat vremena. Uvijek je dirljivo vidjeti sve te mlade ljude kako sjede na podu crkve, okru?ene sa stotinjak bra?e u bijelim odorama. Kakvo iskustvo, vidjeti ih tako tihe: prekrasan trenutak! Mnogi od tih mladih ljudi su toga tjedna do?li iz Skandinavije, ali i sve druge europske zemlje su bile zastupljene tako?er. Sreo sam prijatelje poput Olge i Mi?e iz Vjere i svjetla u Moskvi. Natrag u Trosly-u, na po?etku rujna, do?ivio sam duhovnu obnovu koju smo vodili Laurence Freeman i ja. Laurence, benediktinski sve?enik je osniva? svjetske zajednice za Kr??ansku meditaciju, koja ujedinjuje mu?karce i ?ene ?irom svijeta koji zajedno ?ive vrijeme meditacije. Svakog dana tijekom duhovne obnove imali smo tri puta po pola sata zajedni?ke ti?ine, molitve i meditacije. Bilo je oko dvadeset ljudi bliskih zajednicama Arke i dvadeset ljudi koji su predstavljali ovu ra?irenu, globalnu zajednicu Kr??anske meditacije. Bio je blagoslov provoditi po tih pola sata zajedno, kako bismo dotaknuli ono ?to je najdublje u svakome od nas, i dozvoliti Bo?jem prisustvu uzdizanje u na?u svjesnost. Rije?i Etty Hillesum su mi se vratile, ?esto sam ih dijelio s vama: “u meni je veoma dubok zdenac. A u zdencu, tamo se nalazi Bog. Ponekad uspijem do?i do njega. Ali vrlo ?esto, kamenje i krhotine za?epe zdenac, i Bog je zatrpan. Tada moram Njega opet donijeti natrag na svjetlo.” Meditacija slu?i tome da zapo?nemo svladavati i uklanjati kr?, prljav?tinu, na?a ega, na?u ?elju za mo?i, tako da se mo?emo u miru pridru?iti Bogu kao ?to je rekla Etty Hillesum. Ostati u ti?ini u Bo?jim rukama. Trenutno u Francuskoj, nakon teroristi?kih napada, kao ?to mo?ete i zamisliti, postoji puno napetosti i nepovjerenja oko Islama. Potpuno je razumljivo da strah postoji u Francuskoj kao i u drugim zemljama, i to je upravo ono ?to teroristi ?ele. Mnogi identificiraju strah od terorizma sa samim Islamom, bez shva?anja da je nasilje ukorijenjeno u politici. Bio sam vrlo dirnut kad sam ?uo pla? od srca Antoine-a Leiris-a, objavljenog na Facebooku, nakon ubojstva njegove ?ene u napadima u Parizu: “Ne?ete dobiti moju mr?nju. Tako da ne, ja ne?u pretvoriti mr?nju u dar za vas. Jako ste se trudili oko toga, ali odgovoriti mr?njom na srd?bu, zna?ilo bi podle?i istom neznanju koje je od vas u?inilo to ?to jeste. Vi ?elite da se ja bojim, tako da na svoje sugra?ane gledam s nepovjerenjem, ?rtvuju?i svoju slobodu za sigurnost. Gubitak.” Kako raditi na stvaranju, ovdje u Francuskoj, bratskog prihva?anja izme?u na?ih muslimanskih sugra?ana i svih drugih muslimanskih sugra?ana? Nije lako u trenutnoj situaciji gdje se strah, srd?ba i mr?nja nalaze tako blizu povr?ine. Kako biti otvoren prihva?anju druge osobe, one koja je razli?ita?Poput bilo koje grupe Francuza u stranoj dr?avi, Muslimani u Francuskoj se ?esto dr?e zajedno. Mo?e biti te?ko tra?iti ?ak i najmanje mogu?nosti za prihva?anje i me?usobne kontakte izme?u zajednica. Va?na stvar je susret s drugom osobom, i stoga otkriti da je svaka osoba ljudsko bi?e sa srcem, s obitelji, djecom, patnjom i pote?ko?ama na poslu. Kako i?i prema ve?em smislu bratskog prihva?anja? Kako graditi mostove, ne zidove? Svijet se mo?e kretati prema miru ako prepoznamo da je svako ljudsko bi?e moj brat ili moja sestra. Upravo sam...

vjeraisvjetlo.hr Similar Website

Site Title
tz-podgora.hrSlu?bene stranice Turisti?ke zajednice Op?ine Podgora
najboljihrvatskitamburasi.comNajbolji hrvatski tambura?i, slu?bene web stranice
gracisce.hrSlu?bene stranice op?ine Gra?i??e
sve5.euRije?, vjera, blagoslov, Isus, crkva i kr??anstvo - Sve 5
velika-pisanica.hrSlu?bene stranice op?ine Velika Pisanica | Hrvatska
svjetlo-dunjaluka.comSvjetlo Dunjaluka
tz-cazma.hrTuristi?ka zajednica Op?ine ?azma – Slu?bene stranice turisti?ke zajednice Op?ine ?azma
zsru-djakovo.hrzsru-djakovo.hr .::.Slu?bene web-stranice Zajednice ?portskih ribolovnih udruga ?akovo
netcom.hrNetCom | Slu?bene stranice
krapina.hrSlu?bene stranice Grada Krapine
huvm.hrHrvatska udruga vojnih minijaturista | Slu?bene stranice Hrvatske udruge vojnih minijaturista
gornjimihaljevec.hrSlu?bene stranice Op?ine Gornji Mihaljevec
donjimiholjac.hrdonjimiholjac.hr | Slu?bene stranice Grada Donjeg Miholjca
tudjman.hrdr. Franjo Tu?man – Slu?bene stranice
we-kr.comWe - Kr d.o.o - Slu?bene stranice
saborsko.hrOp?ina Saborsko | Slu?bene stranice
nasice.hrGrad Na?ice - Slu?bene stranice grada
zadvarje.hrSlu?bene stranice Op?ine Zadvarje